Bracke T35.b - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Harvar
Bracke T28.a
Bracke T21.b
Bracke T26.b
Bracke T35.b
Produktfilm Bracke T35.b
Livebilder Bracke T35.b
Bracke T35.b
Bracke T35.b är den största och mest kraftfulla tallriksharven, lämplig för de större markberedningsobjekten. Den monteras på stora basmaskiner. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke T35.b ett bra resultat på alla typer av harvobjekt. Med Bracke T35.b optimeras personal- och maskinresurser.
 
Konstruktion
Bracke T35.b är konstruerad så att den följer markens variationer. Vid överlast tillåter maskinens hydraulik armrörelser i sidled och att tallriken kan vridas runt sin vertikalaxel. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen. Centralsmörjning är standard på Bracke T35.b.

Maskinstyrning
Styrsystemet Bracke Growth Control är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Med den nya displayen är styrsystemet mycket användarvänligt. Tallriksharven har givare som lämnar information till Bracke Growth Control om till exempel basmaskinens körhastighet, tallrikarnas vinkel och armarnas position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram som väljs från manöverreglaget i förarhytten. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Alla enheter kommunicerar via CAN-bus. Bracke Growth Control räknar markberedd och körd sträcka, både per objekt och totalt samt arbetstid.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal