Bracke Forest: About the company

Om Bracke Forest

Bracke Forest har tillverkat skogsbruksredskap och maskiner sedan 1922. Vi konstruerar våra maskiner så att de tar största möjliga hänsyn till mark- och miljövård, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk. Vi var till exempel först med att tillverka maskiner som skapar planteringshögar med omvänd torva, en metod som ökar volymtillväxten med 20 – 100 procent, beroende på marktyp. All produktutveckling sker i nära samarbete med skogsföretag, entreprenörer och svensk skogsforskning.

Fabriken ligger i Bräcke strax utanför Östersund men vår marknad ligger i huvudsak utanför Sverige. Våra största utländska kunder finns i norra barrskogsbältet, företrädesvis Kanada och Finland. Intresset från bland annat Asien, Sydeuropa och Sydamerika ökar dock för varje år. Bracke Forest har ca 15 anställda och är en del av japanska Komatsu som tillverkar entreprenad- och skogsmaskiner.

Bracke Forest – i skogens tjänst sedan 1922

Bracke Forest har haft skogen som arbetsplats och utvecklingslabb sedan 1922 då Hjalmar Ljungberg sökte sig från sitt jobb som gruvsmed i Malmberget, de var välbetalda men det rådde brist på mat och förnödenheter i Malmberget. Han började se sig om efter någonstans att slå sig ner för att starta JH Ljungbergs Smidesverkstad. Det blev i Gravmark utanför Umeå.

Förutom att utföra reparationer tillverkade företaget skogs- och jordbruksredskap. Det var främst harvar och skogsdoningar. Det mesta kom så småningom att säljas till Jämtland. Det var bl.a. Adolf Eriksson som drev järnhandel i Bräcke som sålde produkterna i bygden. 1938 övertalade han Hjalmar att flytta till Bräcke, och ta smedjan med sig.

1950 blev Hjalmar sjuk och sonen Sylvester med hustrun Sara tog över verksamheten.1952 flyttade man in i nybyggda lokaler tvärs över vägen från Hjalmars första verkstad i Bräcke.

Bräcke Bil och Smidesverkstad, som företaget kom att heta, fortsatte att producera skogs- och jordbruksredskap, men det etablerades också en bilverkstad. En av de allra första kontraktsverkstäderna för Volkswagen i Sverige. Motorsågen hade vid det laget gjort intåg i skogsbruket så naturligtvis såldes och servades även motorsågar av Bräcke Bil och Smidesverkstad. Även en Radio och TV affär öppnades.

I början av 60-talet utfördes service och reparationer på de markberedare som hade börjat användas i skogsbruket. Det visade sig att de maskinerna hade stora brister, och på grund av detta föddes tankarna på att konstruera en ny maskin, i samarbete med SCA. Den första maskinen kunde testas under verkliga förhållanden 1965. Året därpå började den löpande produktionen och 1970 exporterades den första maskinen till Kanada.

1970 togs beslut om att specialisera sig på markberedningsaggregat. I samband med det ändrades namnet till Robur Maskin AB. En bensinmack på granntomten köptes dit bilverkstaden flyttades så att allt utrymme i lokalerna kunde användas till produktion av markberedare. Men rörelsen gick bra, snart hade man vuxit ur lokalerna igen och ett nybygge mellan den gamla anläggningen och macken inleddes. Det stod klart i maj 1975.

Bräcke-kultivatorn, som maskinen kallades, var mer robust byggd och ledad för att klara den tuffa skogsterrängen. Vid utvecklingen samarbetade man också med Skogshögskolan och andra forskare för att konstruera en maskin som producerade bästa tänkbara planteringspunkt för tall- eller granplantan. Senare knöts samarbeten med forskare på det här området över hela världen.

1983 såldes Robur Maskin AB till Contrafact AB i Östersund (Olle Hemmingsson). Det gjorde det möjligt att expandera ytterligare, bl.a. genom förvärv av kollegor i branschen.

1994 förvärvades Skogsbruksmaskiner AB i Säter. Produktionen flyttades till Bräcke. 

1999 köptes TTS Forest i Finland. Den verksamheten blev också flyttad till Bräcke.

Under 90-talet skedde ett teknikskifte. Det kom nya skogsmaskiner som möjliggjorde att man kunde montera markberedarna direkt på skogsmaskinerna istället för, som tidigare, dra dem efter sig som en vagn. Även ny teknik kom in med digital styrning av maskinens funktioner. GIS- och GPS-teknik började användas. 

2004 var det dags för namnbyte igen. Produkterna har kallats Bräcke hela tiden och utomlands hette vi "Bracke", med en ökad export kändes det naturligt att kalla företaget Bracke Forest.
2006 började tillverkningen av bioenergiskördare. En produkt som passar väl hos Bracke Forest eftersom vi fortfarande rör oss inom skogsvårdsområdet.

Vid årsskiftet 2011-2012 köptes Bracke Forest AB av Ekonord och Mittkapital.

I december 2013 köptes Bracke Forest till 100% av Cranab Group i Vindeln. Samtidigt gick den italienska krantillverkaren Fassi in som minoritetsägare i Cranab Group som består av Cranab, Vimek och Bracke Forest.

I november 2017 löste Fassi ut den siste av de övriga delägarna i Cranab Group som därmed blev helägt av Fassi.

I maj 2022 firades företagets 100-årsjubileum med stor maskinvisning och många gäster från när och fjärran. Hedersgäst var grundarens son Sylvester Ljungberg som är tre år yngre än företaget.

1:a juli 2022 fick Bracke Forest ny ägare då Komatsu Forest AB blev nytt moderbolag. Bracke Forest fortsätter dock som ett självständigt bolag.

Idag leds Bracke Forest AB i Bräcke av Hjalmar Ljungbergs sonson, Klas-Håkan, som är VD för företaget. Bracke Forest har varit med om teknikskiften under 100 år i skogen. Gått från hästar till traktorer, från timmersvansar till motorsågar och vidare till maskiner som skördar träden. Men …

PLANTAN har inte ändrat sina önskemål om den perfekta växtplatsen. Den vill fortfarande ha varmt om rötterna, lagom fuktighet och något gott att äta. En omvänd torva som fungerar som en minikompost som ger värme, näring, fukt och skydd för insekter. Efter introduktion av Brackes planteringsmaskiner i Skogsbruket på Södra halvklotet har dessa principer fått revideras då växtbetingelserna och även trädslagen är annorlunda där, ofta tvärtemot på vår hemma marknad. Här vill man ofta plantera i en grop för att få skugga och fukt för plantan.

Vi fortsätter att konstruera maskinerna som i sin tur hjälper till att producera en skogsmiljö där det växer bra. Något som är till glädje för alla. 

Bracke Forests produkter finns i alla världsdelar med undantag av Antarktis. Vi hoppas dock att vi aldrig behöver leverera någon av våra nuvarande produkter dit.

 

Beställ information

Fält med * är obligatoriska