Bracke Forest: About the company

Bracke Forest Produkter

Bracke Forest är världsledande inom maskiner för skogsföryngring. Våra maskiner kan delas in i tre kategorier: markberedare (högläggare och harvar), planteringsutrustning samt bioenergiaggregat. Vi konstruerar våra maskiner så att de tar största möjliga hänsyn till mark- och miljövård, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk.

Markbereding med Brackes tallriksharvar ger plantor och frön den bästa tänkbara starten för tillväxt och överlevnad oavsett terräng.
LÄS MER

Med Brackes högläggare skapas högar på omvänd torva med mineraljordstäckning vilket ger optimala planteringspunkter.
LÄS MER

Brackes planteringsggregat gör det möjligt att utföra hela föryngringsarbetet från markberedning till plantering med en enda maskin. LÄS MER

Bracke C16.c är ett ackumulerande aggregat för skogsvård och bioenergi. Aggregatet har en unik, extremt snabb, kaplösning och hög ackumuleringskapacitet. LÄS MER