Skogsvårds- & bioenergiaggregat

Bracke C16.c är ett ackumulerande aggregat för skogsvård och bioenergi. Aggregatet har en unik, extremt snabb, kaplösning och hög ackumuleringskapacitet som ger mycket hög produktivitet. Bracke C16.c monteras på skördare, skotare och andra kranförsedda maskiner.


Konstruktion
Kaplösningen består av en kapklinga med en ¾” sågkedja. Skivans utformning gör att kedjan alltid hålls sträckt. Bracke C16.c har en hydraulisk kolvmotor som ger högre produktion, längre livslängd och lägre bränsleförbrukning än de tidigare generationerna.

Effektiv skogsvård
Bracke C16.c kombinerar högeffektiv röjning med möjligheten att ta tillvara biomassa. Detta gör aggregatet lämpligt för maskinell avverkning vid exempelvis ungskogsröjning, gallring, stråkröjning, krankorridorgallring samt röjning längs vägar, åkerkanter och ledningsgator.Service- och uppföljningsprogram
Med Bracke C16.c följer ett service- och uppföljningsprogram. Programmet förenklar service, räknar till exempel antal ackumuleringar och buntar, samt ger föraren information om aggregatets funktioner. Justering av parametrar och felsökning kan även utföras på distans genom att servicepersonal kopplar upp sig direkt mot programvaran i Bracke C16.c. Programmet förutsätter tillgång till PC med minimum Windows XP och internetuppkoppling.

Tekniska data  
Basmaskin Skördare, skotare, grävmaskiner och andra kranförsedda maskiner.
Vikt 625 kg
Sågskiva  
Diameter 795 mm
Kapdiameter 260 mm
Sågkedja 3/4"
Hydraulik  
Tryck 170 bar
Flöde 140 l/min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör Nivellering

Beställ information

Fält med * är obligatoriska