Bracke M24.a

2-Radig högläggare

Bracke M24.a är en lätt högläggare som monteras på en medelstor basmaskin. Detta gör den lämplig för mindre objekt där hög manöverförmåga prioriteras. M24.a skapar högar med mineral¬jordstäckning vilket ger optimala planteringspunkter. Arbetssättet går att variera för att till exempel skapa fläckmarkberedning för sådd eller vid stenig mark. Bracke M24.a ger ett bra resultat på alla typer av högläggningsmarker men passar särskilt väl när variationerna i terrängen är stora.


Konstruktion
På Bracke M24.a är armarna ledade i sidled för att kunna väja för hinder och skapa planteringpunkter vid sidan av dessa. Lyftarmarnas led ger en bra lyfthöjd och armarna kan lyftas separat. För anpassning till olika marknadskrav kan Bracke M24.a levereras två olika bredder: 1,8 m alternativt 2,3 m. Hydrauliken är lastavkännande och ansluts till basmaskinen.

Rivhjul
Rivhjulets tandplattor ger bra planteringspunkter med mineraljordstäckning. Högen kan tryckas till och markpåverkan blir minimal. Utformningen av tandplattan gör att eggen behåller skärpan och resultatet på högarna hålls optimalt hela plattans livslängd. Byte av tandplattorna är enkelt och säkert.

Maskinstyrning
Bracke M24.a har ett eget styrsystem vilket gör att den enkelt kan monteras på skotare, oavsett märke. Displayen gör systemet mycket användarvänligt och det är enkelt att förstå alla funktioner. Högläggaren har givare som lämnar information till föraren om till exempel basmaskinens körhastighet och rivhjulens position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Styrsystemet räknar antal högar, både per objekt och totalt samt körd sträcka och arbetstid.Markberedning
Föraren styr Bracke M24.a från hytten. Via ett par knapptryck väljs något av de åtta förinställda körprogrammen för att anpassa aggregatets arbetssätt. Detta för att åstadkomma bäst planteringspunkter för respektive ståndortsförhållande. Rivhjulen är hydrauliskt styrda och dess rotation anpassas proportionellt till körhastighet och valt körprogram. Styrsystemet ger föraren möjlighet att ställa in Bracke M24.a för att göra högar eller fläckar av varierad längd beroende på vad förhållandena kräver.

Tekniska data  
Basmaskin Skotare / Lunnare 16 - 20 ton
Vikt 3.800 / 3.950 kg
Bredd c/c rivhjul 1.800 / 2.300 mm
Rivhjulsradie 725 mm
Hydraulik  
Tryck 150 bar
Flöde 60 l/min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör Såddaggregat: Bracke S35.a

Beställ information

Fält med * är obligatoriska