Bracke P11.a

Planteringsaggregat

Bracke P11.a gör det möjligt att utföra hela föryngringsarbetet från markberedning till plantering med en enda maskin. Med Bracke P11.a får man föryngringsresultat av högsta kvalitet med största möjliga miljömässiga och ekologiska hänsyn. Den är lätt att använda och föraren väljer den bästa planteringspunkten för varje enskild planta.


Funktion
Normalt gör Bracke P11.a en hög med omvänd torva, pressar till och sätter plantan mitt i högen. Högläggning är det planteringssätt som eftersträvas på de flesta marktyper. Det går även att variera markberedningen genom att skrapa med aggregatets skopa, för att göra markberedningsfläckar eller plantera direkt utan markberedning. Alla funktioner styrs enkelt från förarhytten. Oavsett markberedningsmetod kan föraren ta hänsyn till såväl självföryngrade plantor, de ekologiska förhållandena samt kulturvärden och fornminnen.

Maskinstyrning
Styrsystemet är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Aggregatet har givare som lämnar information till styrsystemet om till exempel plantrörets läge. Justering och avläsning av planteringsdjup, tilltryckning och övriga variabler görs via displayen i hytten och alla enheter i styrsystemet kommunicerar via CAN-bus. Styrsystemet räknar antal planterade plantor, både per objekt och totalt samt mäter arbetstiden. Planteringen och högläggningsfunktionen sköts bekvämt med två manöverknappar.Riktad plantering
Bracke P11.a utför effektiv markberedning och plantering på alla typer av underlag, från lättarbetade och bördiga till steniga marker som är täckta med hyggesavfall. Föraren kan välja planteringsställe för varje planta och även hur planteringsstället utformas.

Tekniska data  
Basmaskin Grävmaskin 14 - 20 ton
Vikt 1100 kg
Hydraulik  
Tryck 125 bar
Flöde 100 l/min
Planttyp Täckrotsplantor
Plantmagasin & planteringsrör  
Standard 60 mm (72 plantor)
Alternativ A 50 mm (88 plantor)
Alternativ B 70 mm (62 plantor)
Alternativ C 60 mm (196 plantor)
Skovel  
Standard 600 mm
Alternativ A 500 mm
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör Gödsling
Bevattning

Beställ information

Fält med * är obligatoriska